Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Welkom op onze website

 

 Project "De kracht van de Tsjûkemar benutten"

In de periode april 2016 tot en met juni 2018 heeft de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA) voor de ontwikkeling en ten dele de uitvoering van haar projecten kunnen beschikken over een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân, grote maatschappelijke initiatieven. Met dit procesgeld heeft de CvA voorbereidingen kunnen treffen voor het ten uitvoer brengen van een zestiental projecten op en rondom de Tsjûkemar die ervoor moeten gaan zorgen dat de mâr:

  • meer een bestemmingsmeer wordt
  • gastvrij is voor iedereen en
  • een economische impuls voor het gebied gaat geven.


"De kracht van de Tsjûkemar" benutten dat is wat zij willen realiseren. Onze regio biedt een aantal unieke kansen die we graag willen benutten. Het ligt op korte afstand van de Randstad, het is het grootste meer van Friesland en ons meer is redelijk goed toegankelijk. Ook voor de recreant die niet over een boot beschikt. Die kracht van de Tsjûkemar willen we benutten door nieuwe vormen van recreatie te stimuleren. Zo is aan de westkant van het meer (aan de oostzijde van de snelweg) voldoende ruimte voor drukke(re) recreatieve activiteiten. Aan de oostkant van het meer willen we mogelijkheden voor "stillere"recreatieve activiteiten en natuur benutten. Daarnaast willen wij de kracht van onze samenleving gebruiken. De ambitie van onze stichting is om ondernemers en inwoners "aan te jagen"om in het gebied te investeren en de regio qua recreatieve en toeristische voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Ook vinden wij het van groot belang dat de dorpen in de Tsjûkemar-Regio meer gaan samenwerken, een eenheid vormen, elkaar aanvullen en elkaars kwaliteiten gaan benutten. Als wij de kracht van onze samenleving benutten, wordt de leefbaarheid van onze dorpen versterkt.

Om dat mogelijk te maken hebben de ondernemers, Plaatselijk Belangverenigingen en inwoners de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar opgericht. Onze stichting heeft als doel om de Tsjûkemar-Regio nog aantrekkelijker te maken, voor onze toeristen en onze inwoners. Om dat mogelijk te maken hebben we hard gewerkt aan een uitvoeringsplan. Een uniek, bijzonder en mooi proces, omdat de samenleving het initiatief heeft genomen om dit plan op te stellen.  • visiekaart 2018
    visiekaart 2018
  • recreatiezone Oosterzee
    recreatiezone Oosterzee