Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Informatie

 

Provincie Fryslân, Gemeente De Fryske Marren, De Marrekrite en andere organisaties als Ondernemersverenigingen en Plaatselijk Belang waar we bij de planvorming regelmatig mee in contact zijn, omarmen onze initiatieven en zijn enthousiast. Alle betrokkenen zien dat de leefbaarheid in de Tsjûkemar-Regio weer de nodige impulsen gaat krijgen.

De vestiging van nieuwe bedrijven streven wij na, waardoor ook de werkgelegenheid gaat toenemen. U en wij als Aanjagers van de Tsjûkemar weten dat leefbaarheid en werkgelegenheid, van eminent belang zijn om het voortbestaan van de economische bedrijvigheid in onze dorpen te waarborgen! Wij worden al met regelmaat benaderd door potentiële nieuwe ondernemers, bestaande ondernemers met uitbreidingsplannen en zien al samenwerkingsverbanden ontstaan.


Uiteraard worden wij graag “gevoed” met uw suggesties en eventuele bemerkingen, bij voorkeur per e-mail naar info@tsjukemarplannen.nl. Ook worden serieus geïnteresseerde potentiële ondernemers hierbij uitgenodigd ons e-mailadres te gebruiken voor een eerste contact.