Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Projectplan Grutte Ynisjativen ut De Mienskip 

De inhoud van het projectplan is hier te lezen.