Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Het Tjeukemeer

Het Tjeukemeer (Fries en officieel: Tjsûkemar) is het grootste binnenwater van de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt in de Zuidwesthoek in de gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren), op de grens van de voormalige gemeenten Lemsterland en Skasterlân. Het meest Westelijke deel van het meer wordt doorsneden door de snelweg A6. Aan de Westzijde liggen verder ook De Wiel en de Follegasloot, de laatste vormt de verbinding met het Prinses Margrietkanaal. Aan de Noordzijde liggen de Scharsterrijn en het Zandwater en aan de Oostzijde ligt de Broeresloot. De oppervlakte van het meer is ca. 22km2

Het Tjeukemeer is niet overal even diep. Vooral het Noordoostelijk gedeelte is erg ondiep, minder dan een meter. In het meer liggen de eilanden TsjûkepolleMarchjepolle en Ganzetippe.  

Rond het meer liggen de dorpen EchtenEchtenerbrugRohelDelfstrahuizenOosterzee en OldeouwerDe gezamenlijke dorpskern van Echtenerbrug en Delfstrahuizen e vormt de belangrijkste kern. Er liggen ook diverse campings langs het meer.