Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Visie

De club van Aanjagers van de Tsjûkemar heeft de volgende visie voor ogen.

Recranten (ver)blijven langer in de regio Tsjûkemar en gaan hier doelbewust naar toe. De ambitie is om de Tsjûkemar te transformeren van een doorvaartmeer naar een verblijfslocatie voor verschillende doelgroepen = bestemmingsmeer. Dit betekent dat de Tsjûkemar meer mogelijkheden biedt voor dagrecreatie en de "randen" van het meer aantrekkelijk zijn voor de recreant.

Voor meerdere doelgroepen is het meer aantrekkelijk = gastvrij voor iedereen.

Goed vestigings- en leefklimaat om (meer) te ondernemen, te wonen en te werken = economische impuls voor het gebied.